88 ROOMS HOTELNaziv kompanije
88 ROOMS HOTEL
Adresa
Takovska 49
Naselje/Opština
Beograd-Stari Grad
Država
Republika Srbija
Telefon
381114119088
Faks
381114119008
Vlasnik/direktor
Nikola Avram
e-mail
Internet adresa