Kreiranje marketing strategije  • Analiza unutrašnjih snaga preduzeća i spoljašnjeg okruženja (SWOT)
  • Razvoj poslovne strategije
  • Planiranje i razvoj marketing strategije sa elememtima istraživanja i segmentacije tržišta
  • Od strategije do taktike – primena MS
  • Izrada marketing plana