Vatrosprem ADGasimo vatru od 1965. godine.
Vatrosprem AD lider u protivpožarnoj zaštiti u Srbiji!

Vatrosprem objedinjuje sve segmente zaštite od požara (protivpožarni aparati, vatrogasni aparati, vatrogasna oprema, hidrantska oprema), bezbednosti i zdravlja na radu (zaštitna obuća, zaštitna odeća), zaštite okoline (oprema za odlaganje, posipni asorberi, krpe i kolutovi...), inženjeringa (sistemi za dojavu požara, sistemi za automatsko gašenje požara) i servisa (servis vatrogasnih aparata i opreme).
.... detaljnije


Naziv kompanije
Vatrosprem AD
Adresa
Slobodana Jovića 3
Naselje/Opština
Beograd-Voždovac
Država
Republika Srbija
Telefon
381113989227
Faks
381113989299
Vlasnik/direktor
Aleksandra Jovanović
e-mail
Internet adresa