Energoprojekt Energodata a.d.


Energoprojekt Energodata a.d. je član ENERGOPROJEKT grupe preduzeća koja se sa svojim brojnim kompanijama u Srbiji, Crnoj Gori i inostranstvu, nalazi na listi najvećih svetskih projektantskih i izvođačkih firmi. ENERGOPROJEKT-ENERGODATA a.d. je kompanija koja prednjači u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i već više od 40 godina isporučuje sistemska rešenja za finansijske institucije, javnu upravu i velike sisteme. U svom sastavu poseduje i kompaniju u Crnoj Gori.
.... detaljnije


Naziv kompanije
Energoprojekt Energodata a.d.
Adresa
Bulevar Mihaila Pupina 12
Naselje/Opština
Beograd-Novi Beograd
Država
Republika Srbija
Telefon
381113113351
Faks
381113114780
Vlasnik/direktor
Miloš Milinović
e-mail
Internet adresa