SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. BeogradNAJVAŽNIJI POSLOVI:
  • zaključivanje ugovora o osiguranju
  • snimanje rizika, procena šteta i isplata po odštetnim zahtevima
  • učešće u sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju imovinu i lica
  • finansijske transakcije (deponovanje, udruživanje, ulaganje i plasman sredstava osiguranja u skladu sa zakonom)
.... detaljnije


Naziv kompanije
SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Adresa
Bul. vojvode Mišića 51
Naselje/Opština
Beograd-Savski Venac
Država
Republika Srbija
Telefon
381113644888
Faks
381113644899
Vlasnik/direktor
Duško Jovanović
e-mail
Internet adresa